Wirtualna adopcja

Wirtualne adopcje

  1. Adopcje wirtualne to inaczej adopcje internetowe, na odległość.
  2. .Opiekun wirtualny sam wybiera zwierzę, które chce adoptować.
  3. Adopcja wirtualna może polegać na dobrowolnych wpłatach lub na przekazywaniu darów (karmy, koców, suplementów) na rzecz wybranego zwierzęcia. Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta: 15 1050 1416 1000 0023 0796 0209 Stowarzyszenie „Arka Nadziei”, 25-352 Kielce, ul. Mickiewicza 1, z dopiskiem: na cele Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach, adopcja wirtualna, imię zwierzęcia
  4. Schronisko będzie udzielać informacji na temat każdej adopcji wirtualnej oraz o losach adoptowanego zwierzaka.
  5. Najważniejszym zadaniem dla Schroniska jest znajdywanie nowych, kochających domów naszym zwierzakom. . Dlatego zastrzegamy sobie prawo oddania wirtualnego podopiecznego nowemu opiekunowi, który zdecyduje się na jego rzeczywistą adopcję.
  6. Chęć adopcji wirtualnej prosimy zgłaszać wysyłając wiadomość na facebooku, telefonicznie lub drogą mailową na adres: schronisko.dyminy@wp.pl
  7. Z adopcji wirtualnej można w każdej chwili zrezygnować bez podawania przyczyny.
  8. W przypadku adopcji rzeczywistej zwierzaka, który miał swojego opiekuna wirtualnego, opiekun taki zostanie natychmiast o tym poinformowany. Będzie mógł wybrać sobie kolejnego podopiecznego bądź zrezygnować z takiej możliwości.
  9. Jeżeli opiekun nie przesyła żadnych darów lub nie interesuje się psem przez okres 3 miesięcy uznaje się, że zrezygnował z adopcji.