Inne działania stowarzyszenia

Inspektorat do spraw ochrony praw zwierząt Arka Nadziei

EDIT:

Działalności Inspektoratu jest tymczasowo zawieszona (do odwołania). Podejmujemy działania jedynie w wybranych przypadkach. Za niedogodności przepraszamy.

Głównym celem naszego Inspektoratu jest edukacja w zakresie ochrony praw zwierząt. Często zdarza się tak, że ktoś bardzo kocha zwierzę i nie wie jak prawidłowo się nim opiekować, dlatego my wychodzimy z taką inicjatywą. O terminie interwencji, w głównej mierze decyduje kolejność zgłoszenia. Interwencje poza kolejnością zgłoszeń to interwencje, w których np., jest zagrożone życie i zdrowie zwierzęcia. Prosimy jednak pamiętać, że jak narazie w naszym inspektoracie są trzy osoby i inspektorat jest formą wolontariatu. Jeżeli nie możemy pomóc jakiemuś zwierzakowi, nie możemy przyjąć zgłoszenia, bądź wystąpią inne sytuacje „blokujace”, pokierujemy Państwa, gdzie jeszcze można uzyskać pomoc.

Inspektorat działa od października 2019 r, w skład Inspektoratu wchodzą trzy osoby: kierownik Inspektoratu – Magdalena Bąk oraz inspektorzy: Grzegorz Bąk i Bartosz Mrozik.

Schronisko dla Osób Bezdomnych w Dębskiej Woli

Od początku powstania Stowarzyszenia „Arka Nadziei” tj, od 2006r prowadzimy Schronisko dla Osób Bezdomnych ( miejsca dla kobiet i mężczyzn). Przez długi czas Schronisko mieściło się w Chalupkach przy ulicy Wapiennikowej 2, 26-026 Morawica. Obecnie przystosowany został budynek i pomieszczenia w Dębskiej Woli, gdzie możemy przyjąć więcej osób, w lepszych warunkach.

W Schronisku przebywa od 10 do 25 osób. Zasady pobytu określa odpowiedni regulamin. Osobom bezdomnym udzielana jest wszelaka pomoc w załatwianiu spraw formalnych i osobistych

Mieszkańcy poza schronieniem mają zagwarantowane wyżywienie. Prowadzone są zajęcia terapeutyczne. Osoby bezdomne tworzą grupy wsparcia i pomagają sobie nawzajem w przełamywaniu trudności. W Schronisku w Dębskiej Woli osoby nie tylko mieszkają i mają zaspokojone podstawowe potrzeby egzystencjonalne, ale również pracują, rozwijają się, odbudowują swoje życie we wszystkich jego aspektach: fizycznym, poznawczym, emocjonalnym i duchowym.