Społeczni opiekunowie kotów

Pobrane Easy Resize.com

Społeczni opiekunowie kotów

Na prośbę Urzędu Miasta informujemy, o możliwości rejestracji jako opiekun kotów wolno żyjących, szczegóły poniżej:
„Na terenie miasta koty wolno żyjące wiodą bardzo trudne życie. Niezależnie od powodów, dla których znalazły się na ulicy oraz od ich przeszłości i stopnia samodzielności, bez pomocy człowieka nie poradzą sobie w takich warunkach. W Kielcach działa wiele organizacji oraz niezrzeszonych karmicieli, którzy działają na rzecz poprawy smutnego losu miejskich kotów. Aby wzmocnić ich działania i usprawnić komunikację, Urząd Miasta Kielce proponuje karmicielom wpisanie się do Rejestru Społecznych Opiekunów Kotów. Pozwoli to na zebranie informacji o populacji kotów wolno żyjących w mieście i lepsze dopasowanie działań Urzędu Miasta skierowanych na pomoc tym zwierzętom. Społeczni Opiekunowie Kotów otrzymają wsparcie od Urzędu Miasta w postaci karmy dla kotów w okresie zimowym, ocieplanych domków i talonów na kastrację, w miarę zabezpieczonych na ten cel środków finansowych.”

No Comments

Give a Reply